Descripció de l'Espai

Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, S/N, 08017 Barcelona

http://www.torredecollserola.com